YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

2016 Eylül ayında Mezitli Kent Konseyi bileşeni olarak kent konseyi Toplumsal Cinsiyet eşitliği ve Kadın Meclisinde aktif çalışmaya başladık.Yeni kurulan meclis üyeleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yaptık.Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin ışığında yerel yönetimlerin eşitliğe katkısının önemi ve etkililiği üzerinden Mezitli Belediyesi ile kadın meclisi olarak görüşmeler yapıldı..Öncelikle bir kadın danışma merkezi ve sığınma evi açılması ile ilgili yöntemler hakkında konuşuldu.Ancak belediyenin gündemine giremedi. Derneğimiz bu yüzden Mayıs 2017 de Mezitli ve Yenişehir belediyesine yönelik kadın danışma merkezi talebi ile imza kampanyası başlattı.Kampanya sürecinde Mersin Kadın Platformu ile Temmuz ayında ortaklaşarak bir basın açıklaması gerçekleştirdik.Akabinde her iki belediyeye toplamda 450 civarı dilekçe gönderildi. Yenişehir belediyesi görüşme talebinde bulundu, görüştük. Ancak önemsediklerini ama yakın zamanda planlarına dahil edemeyeceklerini belirttiler ve halen de herhangi bir faaliyet göstermediler. Mezitli belediyesi ile görüşemedik. 3 Şubat 2018 tarihinde Mezitli Kent Konseyi genel kuruluna bir önerge sunduk ve genel kurulda kabul edilmesini sağladık.Önergemiz yönetmelik gereği Mezitli Belediye Meclisinde görüşüldü.Sonuç olarak 20 Mart 2018 tarihinde ”Mezitli Kadın Danışma Merkezi” açıldı.Ancak elbette gereken donanımda ve potansiyelde değil. Bundan sonraki çalışmalarımız; Mezitli ve Yenişehir belediyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarını izlemek , müdahil olmak ve kamuoyu talebini güçlendirmek olarak devam edecektir.
MEZİTLİ KENT KONSEYİ GENEL KURULUNA
“Kadın-erkek eşitliğinin bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu, aynı zamanda eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve barış arayışlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu dünyaca kabullenilmiştir. Cinsiyet eşitliği, küresel kalkınma planlarında önemli bir hedef olarak yerini almış ilgili politikalar, projeler ve pratikler öncelikli hale gelmiştir.
Türkiye’nin de onay verdiği bu küresel programlar ve uluslararası antlaşmalar gereği, merkezi ve yerel yönetimlerin yasal görev ve sorumlulukları oluşmuştur.
Toplumsal cinsiyet eşitliği yaşamın her alanında gerçekleştirilmesi gereken ve ancak bir kültür olarak yerleşmesi ile yaşanabilecek temel bir haktır ve yerel yönetimler bu kültürün oluşturulmasında önemlidir.
Kadınların mücadeleleri ile elde ettiği kazanımların risk altında olduğu bu günlerde yaşadığımız kent belediyelerinden beklentilerimiz daha acil hale gelmiştir. Bu gerçekler ışığında;
1-Mezitli Kent konseyinin tüm çalışmalarında Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin dikkate alınmasını
2- Mezitli Belediye meclisince 2015 yılında kararı alınmış olan, ‘’Mor Bayrak Projesinin’’ henüz hayata geçememiş olan ‘’belediye bünyesinde eşitlik birimi kurulması, cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması, sığınma evi ve kadın danışma merkezi açılması gibi en önemli ve temel maddelerinin de Gerçekleştirilmesi ve projenin tamamının uygulanır hale getirilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizin bugün Genel Kurulda görüşülmesini ve genel kurulun önerisi olarak Belediye Meclisine sunulmasını teklif ediyoruz.
Günebakan Kadın Derneği
3 Şubat 2018
Kent Konseyine sunduğumuz önerge genel kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve belediye meclisine gönderilmiştir. Belediye Meclisinde görüşülmüştür. Taleplerimizden biri olan Mezitli Kadın Danışma Merkezi  Mart 2018′ de açılmıştır.

Yazar: admin