HAKKIMIZDA

GÜNEBAKAN KADIN DERNEĞİ

Bizlere göre kadının yok sayıldığı, haklarının erkekler ve egemenler tarafından sürekli gasp edildiği bir dünyada bir şeyleri değiştirmek yine kadınların önceliği olmalı. Kadının bağımsız, özgür ve etkin bir birey olarak toplumsal hayatın her alanında var olabilmesini istiyoruz. Kadınların öncelikle kendi sorumluluklarını üstlenmesi ve haklarını talep etmesi gerektiği düşüncesi ile bir aradayız.

Kadınlar olarak toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımlarla yer almayı talep ediyoruz. Cinsiyet başta olmak üzere tüm ayrımcılıklardan arınmış, insan hakları ve temel özgürlükler bütünlüğü içinde barışçıl bir dünya kurmak ve kaynakları eşit şekilde paylaşmak istiyoruz. Bu amaçlara erişmek için bilgi edinme, eğitim ve gelişim hakkımızı sürekli kılmayı amaçlıyoruz.

VİZYON ve MİSYON

Kotvičník samozřejmě známe a můžete nám kdykoliv zavolat o řešení a chcete je zajisté řešit a nutno říci. Jsou to silné části naší biochemie, kořeniny totiž skvěle působí právě na zvýšení libida. Behem příští návštěvy lékaře se na Levitra Originál 20mg vhodnost kombinace zeptejte, sexuální funkci je možno zlepšit pomocí čtyřiceti minut aerobního cvičení čtyřikrát do týdne.

Bizim için mutluluğun resmi ve var oluş nedenimiz…

Vizyonumuz; kadınlar olarak toplumda eşit fırsatlar, haklar ve katılımla yer almak; cinsiyet başta olmak üzere ayrımcılıklardan arınmış, insan hakları ve temel özgürlükler bütünlüğü içinde barışçıl bir dünyada yaşamak; bilgi edinme, eğitim ve gelişim hakkımızı sürekli kılmaktır.

Misyonumuz; kadınların güçlenmesine ve kadın örgütlülüğün gelişmesine katkı sağlamak; toplumdaki cinsiyet eşitsizliği algısının farkındalığına ve giderilmesine katkı sunmak; kişi ve kurumların gündeminde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun yer almasını ve konunun dikkate alınmasını sağlamak; kurumların bu doğrultuda görevlerini yerine getirmeleri için kamuoyu baskısı oluşturmaktır.

HEDEFİMİZ

– Amacımıza ulaşmamıza engel olan güç odaklı, cinsiyet ayrımcı, rekabetçi zihniyeti irdelemek; bu zihniyetin kadını nasıl, hangi yöntemlerle engellediğini, haksızlığa uğrattığını ve ezdiğini saptamak,

 -Kadınlar olarak bu zihniyete yaptığımız katkıları ve destekleri keşfetmek,

-Yaptığımız keşifler doğrultusunda öncelikle kendi zihinsel ve davranışsal dönüşümlerimizin önünü açmak,

-Bu keşif ve dönüşümlerimizi yaşamımızda uygulayarak, en yakın ilişkilerimizden başlayan ve birbirini etkileyen uyumlu değişimler yaratmak başlıca hedeflerimizi oluşturmaktadır.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1)Dil, din, milliyet, siyasi görüş farklılıklarını benimsediğimiz için bu farklılıkları öven ya da yeren söz ve davranışlarda bulunmamak,

2) Farklı görüş ve inançlara sahip kadınlar olarak bir arada durabilmeyi, farklılığımızı ifade edebilmeyi, farklılıklarımızı onaylamasak da saygı duymayı gerçekleştiren ortamlar yaratmak,

3)Her sorun kendi özelinde farklılıklar taşıyacağından, şablon çözümler düşünmeyip, kendi özelinden soruna bakmak,

4)Her kişi ya da grubun kendi kültürlerinin yapısını, ilişkilerini kavramak; soruna yaklaşımlarda bu gerçeği göz önünde bulundurmak,

5)Yukarıdaki maddelerdeki görüşleri dikkate alan bir tartışma kültürü oluşturmak,

6)Bilginin, düşünmenin ve keşfetmenin hiç kimsenin tekelinde ve yetkinliğinde olmadığının farkında olmak,

Çalışma konularımız

Kadının insan hakları, anayasada kadın hakları, kadınların çalışma hayatına katılımı ve olanakların araştırılması, kadın sağlığı, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet ve çocuk eğitimi ilişkisi, toplumsal ve yerel yönetim mekanizmalarına katılım ile yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği bakışını geliştirmek.

Bir cevap yazın