Çalışmalarımız

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İLE DERDİMİZ VAR ÇÜNKÜ

Eşitsizlik ve ayrımcılık şiddetin en temel nedenlerinden biridir. Bu eşitsiz bakış;

-Kadınların erkek karşısında ikincil konumda görülmesine

-Kültürlerin toplumsal cinsiyet rollerini ve gelenekleri eşitsiz ve adaletsiz oluşturmasına

-Gelenek ve dinin kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmak için kullanılmasına

– Kadın cinselliğinin kontrolüne

– Kadına yönelik şiddet özel mesele sayılarak şiddetin normalleşmesine ve engellenememesine
–  Kadına yönelik şiddeti önlemek veya sona erdirmek konusunda devlet kurumlarının ihmalkârlığına, yeterince önemsememesine

-Kadınların sosyal, ekonomik hayata ve eğitime katılımına engel olmaya sebep olmaktadır.

NE YAPIYORUZ?

Eğitimler alıyor, eğitimler veriyoruz. Yaşamı dönüştürmek için mücadele yöntemleri geliştiriyoruz.

Sizi de bekleriz.

 

 ‘KADINA VE KIZ ÇOCUKLARINA  YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELEDEYİZ

Birleşmiş Milletler Kadına yönelik şiddeti kısaca “Bir kişinin toplumsal cinsiyetine ya da cinsiyetine dayalı olarak, kamusal alanda veya özel yaşamda o kişiye yönlendirilmiş şiddet eylemi” olarak tanımlıyor. Bu tür eylemler; fiziksel, zihinsel ya da cinsel zarar veren; tehdit etme, zorlama, farklı şekillerde özgürlükten mahrum bırakma gibi davranışlardır.

NE YAPIYORUZ?

-Ücretsiz hukuksal danışmanlık desteği veriyoruz

-Cinayet ve tecavüz davalarına avukatımız aracılığıyla müdahil olarak eşitsiz bakışla mücadele ediyoruz

-başvuran kişileri doğru ve gerekli yerlere yönlendiriyoruz

 

Destek için  bize ulaşın

 

18 YAŞ ALTI EVLİLİK ÇOCUK İSTİSMARIDIR

Yasalarda 18 yaş altı çocuktur, korunması gerekir. Ruhsal bedensel gelişimleri tamamlanmadığından kendi başlarına karar ve imza yetkisi yoktur. Bu yüzden yasada seçme ve seçilme hakkı yoktur, kendi adına banka hesabı açamaz. Ailede evin yönetimi ona bırakılmazken, arkadaşlarını ve ilişkilerini denetleyen ebeveynleri tarafından evlendirilerek bütün çocuk hakları askıya alınmış olup;

‘’ Bir erkekle fiziksel, cinsel, ruhsal ilişki sürdürmesi, evi çekip çevirmesi, çocuk yapıp büyütmesi yetkisi ve beklentisi çocuk istismarıdır, tecavüzdür, suçtur.’’

  • Çocukların çocuk hakları vardır. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, şiddet, istismar, ihmal ve her türlü tehlikelere karşı korunmak her çocuğun hakkıdır.

 

 

NE YAPIYORUZ?

Başvurulara adli destek veriyoruz.

Çocuğun korunması için izlenecek sağlıklı yöntemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme desteği sunuyoruz.

Süreç boyunca yanınızda oluyoruz.

 

YEREL YÖNETİMLERİ İZLİYORUZ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için belediyeler önemlidir ve önemli görevleri vardır.

Belediyeler kadınların engellerini ortadan kaldırmak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek yöntemleri uygulamak ve her türlü şiddet karşısında kadının korunmasına ve mücadelesine destek vermek, kadın danışma merkezi ve sığınma evi açmak zorundadır. (5215Sayılı Belediye Kanunu)

 

NE YAPIYORUZ?

Bu konuda belediyeleri izliyor, kent konseyleri kadın meclislerinde bu görevlerin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Tabi önce eğitimler alıyoruz, sonra aktif katılım sağlıyoruz.

Siz de bu çalışmaya katılmak, yerel yönetimlerin görevlerini sahiplenmesinde çaba göstermek istiyorsanız bize ulaşın.

Birlikte daha etkili ve güçlü oluruz