GÜNEBAKAN ÜYE İÇ VE İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ

           

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM)  Türkiye’deki yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla organize ettiği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Birlikte  Projesi” kapsamında İletişim Eğitimine katıldık. Pandemiden kaynaklı video konferans şeklindeki eğitimi Proje Mentörümüz Aysun Telek verdi. Derneğimizden 9 kişinin katıldığı eğitimin amaçları

  • Üyeler arasındaki dil, anlayış veya üslup farklılıklarının anlaşmanın önünde engel olmaması için öncelikle örgüt içi iletişimi güçlendirmek, üyelerle sürekli ve kalıcı ilişkiler kurabilmek, aktif üye sayısını arttırmak.

 

  • Kendi dışımızdaki kurumlarla ilişkiler, Mersin merkezde var olan kadın ve LGBTİ alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kurumlarıyla ile sürekli işbirliği içinde olmak, ortak çalışmalar yapabilmek böylece kadın örgütlülüğünün güçlenmesini sağlamak   

 

  • Merkezdeki yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı pratik ve stratejik politikalar üretmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, etkin lobi faaliyetleri için iletişim stratejileri geliştirmek.

 

 

                                      

 

 

 

 

 

“İletişim Eğitimi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen Birlikte Destek Programı tarafından kurumsal hibe desteği ile yapılmıştır. İçerik tamamıyla Günebakan Kadın Derneğinin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

 

 

 

Yazar: admin