BİRLİKTE DESTEK PROGRAMI İLE GÜÇLENMEK

 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM’nin organize ettiği, Yerel STÖ’lerin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik BİRLİKTE: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programının 2. Yılını da Ağustos ayı itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. BİRLİKTE programına 53 ilden 419 başvuru içinden değerlendirme sonunda kabul edilen 42 STÖ hibe faydalanıcısından biri olmuştuk ve bu fırsat Günebakan için çok önemsediğimiz bir fırsattı. İki yıl STGM rehberliğinde yürüdüğümüz bu programda pek çok zorlandık ama çok şey de öğrendik ve derneğimize dair birçok konu daha bir berraklaştı zihnimizde. Önemsediğimiz, yapmaya çalıştığımız ama tam olarak nasıl yapacağımızı bilmediğimiz konularda eksiklerimizi gördük ve tamamlama çabasına girdik. Bu süreçte mentörlerimizin sevecen ve gayretli rehberliği cesaretlendirici oldu bizim için. Öz değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları ile derneğimizi ve gönüllüler olarak kendimizi daha objektif gözden geçirdik. Öz değerlendirme sorularının yönlendirmesi ile bakmadığımız köşe bucak kalmadı.

Örneğin demokratik gelişim için çok önemsediğimiz ve kısmen gerçekleştirdiğimiz yönetişime dair epeyce yol aldık. Veya etkili iç iletişime dair sorunlarımıza çözümler bulduk. Yakındığımız sorunlarımıza dair yol haritası ürettik. Çeşitli başlıklarda diğer STK’lar ile birçok eğitim programlarıyla “STÖ Buluşmaları”nda düzenli aralıklarla bir araya gelerek hem öğrendik hem deneyimlerimizi paylaştık. Bir yandan da kendi planımızdaki faaliyetlerimizi yürüttük. Birlikte Programının finansal ve rehberlik  desteği sayesinde planladığımız faaliyetlerimizi daha iyi ve etkili uygulamış olduk. Kısacası BİRLİKTE PROGRAMI ile yol yöntem bilgimiz genişledi. Kendimizi daha güvenli, daha kararlı hissediyor ve her şeyden önemlisi yürüyeceğimiz yolu daha iyi görebiliyoruz. Farkındayız ki; ülkemizde demokrasinin gelişmesi için sivil toplumun gelişmesi ve aktifleşmesi, sivil toplumun gelişmesi ve aktifleşmesi için STK’ların gelişmesi ve güçlenmesi önemlidir. Bu anlayışla

STK olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda GÜNEBAKAN KADIN DERNEĞİNE;

-Güç ve emek veren tüm üyelerimize ve gönüllülerimize,

-AB desteği ile bize ivme kazandıran STGM’ye

– İki yıl süreç boyunca birlikte yürüdüğümüz ve onlardan da öğrendiğimiz diğer birlikte faydalanıcısı

STK’ lara çok çok teşekkürler.

 

                                             

Yazar: admin