BÜTÜN MESELE “BİRLİKTE VARIZ” DİYEBİLMEK

NDI Türkiye  “BİRLİKTE VARIZ” Programı ile Yerel yönetimleri ve STK’ları bir araya getirdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Belediyeleri ve Sivil Toplumu Güçlendirmeyi hedefleyen Program, Temmuz 2021- Aralık 2022 döneminde sürdürüldü.

Program Kapsamı

Birlikte Varız Programı çerçevesinde kadına yönelik şiddeti önleme çabalarını iyileştirmek ve şiddete maruz kalanlar için desteğe erişimi artırmak üzere yerel eşitlik eylem planları geliştirmek; izleme süreçlerini harekete geçirmek ve bunun için yerel yönetimler ve sivil toplum arasında işbirliğini teşvik etmek öngörülmektedir. MBB ve Günebakan Kadın Derneği olarak programın katılımcısı idik. Bu kapsamda, hem Belediyeler, hem de STK’lar olarak gerek birlikte gerekse ayrı ayrı eğitim programlarına katıldık.  MBB ve Günebakan Kadın Derneği olarak bu süreçte ana akımlaştırma örneği bir uygulama gerçekleştirdik. 24-25 Ocak 2023 Gaziantep’te programın paylaşım ve kapanış toplantısında çalışmamızı sunduk.  Katılımcı tüm belediye ve STK’lar deneyimlerini ve çalışmalarını paylaştılar.  Çok güzel ve heyecanlı çalışmalara tanık olduk. Hem programdan hem de birbirimizden öğrendiğimiz bir süreçti.

Birlikte çalışma neden önemli?

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ile sonuçlarından biri olan kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için sivil toplum ve yönetim iş birliği yapmak zorunda. Ancak o zaman daha isabetli çalışmalarla daha hızlı yol almak mümkün olacaktır. Günümüzde yerel yönetim ve sivil toplum iş birliği katılımcı demokrasi için vazgeçilmez bir gerçektir.

Program içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile uyguladığımız proje sunumunu paylaşıyoruz.

Hazırlayıp uyguladığımız proje, MBB’nin pozitif ayrımcılık örneği olan ‘’’’Sporcu Kızlar yetiştirmeyi hedefleyen ‘’Kır Çiçekleri ‘’ projesini toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı destekleyen ‘’Bugünden yarına eşitlikçi Sporcu Kadınlar’’  projesiydi. Böylece MBB’nin YEEP( yerel eşitlik eylem planı)nın hedefleriyle Kır Çiçekleri projesini buluşturmuş olduk. Bu projenin toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma için belediyelerin çalışmalarına iyi bir örnek olacağını umuyoruz.

Güzel bir işbirliği oldu. MBB spor Hizmetleri Dairesi ile yürüttüğümüz çalışmanın tüm taraflar için öğretici ve geliştirici olduğunu düşünüyoruz.

Yazar: admin