BÜTÜN MESELE “BİRLİKTE VARIZ” DİYEBİLMEK

NDI Türkiye  “BİRLİKTE VARIZ” Programı ile Yerel yönetimleri ve STK’ları bir araya getirdi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Belediyeleri ve Sivil Toplumu Güçlendirmeyi hedefleyen Program, Temmuz 2021- Aralık 2022 döneminde sürdürüldü. Program Kapsamı Birlikte Varız Programı çerçevesinde kadına yönelik şiddeti önleme çabalarını iyileştirmek ve şiddete maruz kalanlar için desteğe erişimi artırmak üzere yerel eşitlik eylem planları […]