KADIN KOALİSYONU 20 YAŞINDA

“yerel” o kadar da yerel değil, “küçük ölçek” o kadar küçük değil!

Ulusal ve yerel siyaset de uluslararası alan da birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ise;

Evlerimizde yaşadığımız şiddet patriyarkanın şiddetinden besleniyorsa;

Kadınların yoksullaşması dünya ekonomisi ve ulusal ekonomi politikası arasındaki ilişkiyle çok ilişkiliyse;

O halde kadınların mücadelesi de ‘’yerelden ulusala oradan uluslar arsına el ele uzanan bir mücadele’’ olmalıdır düşüncesiyle büyüyor kadın koalisyonu.

Günebakan Kadın Derneği olarak bizim de içinde olduğumuz Kadın Koalisyonu, Türkiye’nin dört bir yanından, birbirlerine benzeyen ve benzemeyen pek çok örgütün birlikteliği. Bir yatay ilişkiler ağı. Bir merkezi yönetimi, delegeleri, temsil sistemleri vb. yok. Birlikte yapılacak işlere birlikte karar veren, her bir iş için farklı gönüllü ekipler oluşturan bir oluşum. Değiştirmek istediklerini önce kendisinde var ederek yol alıyor koalisyon.

Bileşenlerin birbirlerinden farklı çalışma alanları, farklı düşünceleri, farklı yöntemleri, farklı uzmanlıkları var; yani geniş bir bilgi ve deneyim birikimi. Bu birikim eşitlik mücadelesi için paylaşılıyor ve hedef yerel siyaset.

Yerel siyasete katılım seçme ve seçilme haklarının kullanımıyla sınırlı olamaz. Belediye hizmetlerinin cinsiyet eşitliğini gözetmesi, kadınların ve LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramamaları ve eşit hemşehriler haline gelmeleri için her türlü katılım kanalını zorlamak ve yenilerini yaratmak için mücadele ediyor kadın koalisyonu. Bu mücadelenin kamu idaresini de kapsaması gerektiği bir gerçek ama yereli dönüştürmek ve yerelden dönüşümü büyütmek daha mümkün.

Dönüşecek bu dünya; hepimiz eşit, hepimiz tok, hepimiz güvende oluncaya kadar dayanışarak yürüyeceğiz birlikte.

20. yılda buluşmak, geçmişten bugüne koalisyonun hikayesini hatırlamak mücadelenin ne kadar umutlu ve güçlü bir yere evrildiğini görmemizi sağladı. Dünya, ülke, hayat çok umut vaat etmiyor olabilir bu günlerde ama kadınlar olarak daha çok biliyoruz, daha çok görüyoruz, daha çok birlikteyiz ve her yerdeyiz. Kadınlar değişimlerini ve gücünü gösterdi dünyaya.

Çaresiz değişecek dünya.

Yazar: admin