TUVALE YANSIYAN HİKAYELER

  Her zaman kendi hayatında devrim yapan kadınlar vardı ve var olacaklar. Kadınların kendi devrimleri kendileri ile sınırlı kalmadı hiç. Bu devrimler karanlıkta yakılan ışık oldu. Yakınlarındaki ve uzaklarındaki birçok kadın bu ışıktan yararlandı, yararlanıyor halen. Devrim biraz iddialı gelebilir kulağa. Toplumsal dönüşümler için kullanılan bu kavram, bazı kadınların hikayelerini tanımlayan en iyi sözcük olabiliyor. […]

OSMANLIDAN – TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KADIN HAREKETLERİ

Abdülhamit döneminde imzalanan Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanları (1856) ile batılı bir eğitim modeline ilk geçişler başlamıştır. Bilhassa Tanzimat fermanı kadınlar için miladi bir dönemi temsil etmektedir. Kadınlar, 1843 yılında Tıbbiye mektebi bünyesinde aldıkları ebelik eğitimi ile sosyal yaşamda yerlerini almaya başlamış; ardı ardına gelen bir takım haklar ile kadınların toplum içinde varlık edinmesinin önü […]