OSMANLIDAN – TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KADIN HAREKETLERİ

Abdülhamit döneminde imzalanan Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanları (1856) ile batılı bir eğitim modeline ilk geçişler başlamıştır. Bilhassa Tanzimat fermanı kadınlar için miladi bir dönemi temsil etmektedir. Kadınlar, 1843 yılında Tıbbiye mektebi bünyesinde aldıkları ebelik eğitimi ile sosyal yaşamda yerlerini almaya başlamış; ardı ardına gelen bir takım haklar ile kadınların toplum içinde varlık edinmesinin önü […]

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE HAKLARIMIZ CEDAW

Kadınların erkeklerle eşit olarak eğitim, yasal, ekonomik, cinsel, siyasi ve sosyal hakların tamamına sahip olması; demokrasi ile yönetilen ve sosyal hukuk devleti olan her ülkede sürdürülebilir bir hedef olmalıdır. “Kadınlar insan mıdır?” sorusu ile başlayan kadın mücadelesi,  yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle kadının hakları konusunda önemli kazanımların elde edilmesini sağlamıştır. “Hak” kavramı insanın sahip olması gereken […]