KİHEP ETKİSİ

                         

             Genel etkilere baktığımızda KİHEP sonrasında katılımcıların çok farklı alanlarda kendini geliştirdiğini görüyoruz. KİH-YÇ,bu amaçla belli aralıklarla bağımsız uzmanlarla etki değerlendirme çalışmaları yapıyor. İlki 2003 yılında yayınlanan bağımsız araştırma raporunun son etki değerlendirme çalışması 2005-2011 yıllarında gerçekleştirildi. KİHEP’e katılan kadınlar ile yapılan son bağımsız araştırma raporuna göre:

  • Eğitimi yarıda kesilen kadınların %35’i (her 10 kadından 4’ü) okula döndüğünü,
  • Daha önce ev dışında çalışmayan veya iş yaşamına ara veren kadınların yüzde 33’ü (her 10 kadından 3’ü) iş hayatına atıldığını, bunların %7’si de kendi işlerini kurduğunu,
  • Katılımcıların neredeyse hepsi, %94’ü özgüvenleri arttığını,
  • Aile içinde alınan kararlarda kadınların yüzde 89’u (her 10 kadından 9’u) daha fazla söz sahibi olmaya başladığını,
  • Katılımcıların yüzde 67’si (her 10 kadından 7’si) çevresinde siyası açıdan daha aktif olmaya başladığını,
  • Yüzde 59’u (her 10 kadından 6’sı) kadın örgütlerine aktif olarak katılmaya başladığını belirtmiştir.

Yazar: kibele