BİRLİKTE YOLCULUĞUMUZ BAŞLADI

BİRLİKTE Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programıdır. Birlikte destek programına başvuru ve ardından yapılan görüşmeler incelemeler sonrası başvuru yapanlardan 42 si programa kabul edilmişti ve Günebakan Kadın Derneği olarak biz de aralarındaydık. 8 Ekim 2018 günü Ankara’da hep birlikte açılış programına katıldık .Tanıştık.
İki yıl sürecek BİRLİKTE programının açılışı, programın yararlanıcısı STÖ’leri tanıtım animasyonlarıyla başladı. Her bir örgüt için hazırlanan animasyonların ardından STGM Genel Koordinatörü Tezcan Abay ve Birlikte Projesi Koordinatörü Tuğçe Bahadır ilk konuşmacıları.
BİRLİKTE’nin salt bir hibe programı olmadığı STÖ’lere verilecek olan kurumsal rehberliğin ise programı güçlendiren öge olduğunu vurgulandı. Programda, STÖ’lere finansal destek sağlarken aynı zamanda mentorlar aracılığıyla bir yol arkadaşlığı da yapılacağı, buradaki amacın ilk olarak örgütlerin yönetimsel süreçlerini güçlendirmek olduğu ve BİRLİKTE’nin  STÖ’lerin yolculuğunda daha güçlü adımlar için bir katkı olduğunun  altı çizildi. Bu süreçte karşılıklı deneyimlerle hem STGM’nin hem de hibe yararlanıcısı örgütlerin güçleneceği ve zenginleşeceği konuşmacılar tarafından vurgulandı.
Biz de derneğimize ve üyelerimize çok önemli katkıları olacağı için heyecanlıyız. Dileğimiz ve çabamız tüm BİRLİKTE faydalanıcısı STK larle birlikte yolumuz güçlü ve güzel  yarınlara doğru

                                 

 

Yazar: kibele