TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE SİYASİ GURUBU BULUNAN PARTİLERE MEKTUP GÖNDERDİK

Günebakan Kadın Derneği olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları temelinde 2008’den beri Mersin ilimizde çalışmalarımız sürmektedir.

Son aylarda sıkça gündeme gelen ve medyada yer alan söylemler, kadın ve kız çocuklarının hakları açısından bizi endişelendirmektedir.

Mensubu olduğunuz siyasi partinin milletvekili olarak aşağıdaki bilgiler eşliğinde belirtilen sorunlarla ilgili çalışmalarınız hakkında bilgilenmek istiyoruz.

Çocuk cinsel istismarı suçu hükümlüsü erkeklerin evlenmiş olmaları koşuluyla; ailenin mağdur olmaması için ve beş yıl evli kalma şartı ile cinsel istismar cezalarının kaldırılması ile ilgili olası öneriyi de dikkate alarak;

  • Adli İstatistik Kurumu açıklamalarına göre 2006’da % 42,5 olan çocuk cinsel istismarı davalarının 2016’da % 58,8 olduğu,

 

  • 2018 yılında İstanbul Barosunun 12 yaş altı 1053 kız çocuğu cinsel istismarı için avukat verdiği, genel cinsel istismar davalarının % 80 kız, %20 oğlan olduğu ve mağdur kızların %50 sinin 12-15 yaş aralığında, oğlan çocukların % 55 inin 12 yaş altında olduğu,

 

  • İstanbul barosunun 2019 yılında 2562 çocuk cinsel istismar davası için avukat verdiği ve mağdur ların % 85 kız ,% 45 i ise 12-15 yaş arası kız ve oğlan çocukları olduğu

 

  • TÜİK verilerine göre 2018 yılında 17 yaş ve altında doğum yapan11.703  kız çocuğu olduğu verileri ile;

 

  • Cinsel istismar suçlusu erkeğe adli dava açıldığı halde kız çocuğunun, aile ve kadından sorumlu bakanlıkça korunmaya ya da izlemeye alınmamış olduğu
  • Yaşı tutmadığı halde istismarcı ile nikahsız birlikte yaşamalarına  ailesi ve devletçe müdahale edilmeyerek, sonucunda çocuk anne olmasına sebep  olunması
  • Çocuk yetişkin birey haklarının hiçbirine yasal olarak  sahip olamazken gayrı resmi ve yasadışı birliktelikle, evi çekip çevirme ve çocuk bakma sorumluluğu yüklenerek tekrar istismar edilmiş olması ;
  • Tüm bu sebeplerle öğrenim ve meslek edinme haklarından da mahrum edilmiş olması
  • Ve bu istismar sonucu birlikteliklerdeki erkek şiddetinin varlığı ile
  • Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının mağduriyetlerinde ailenin ve devletin payına düşen sorumlulukların, görevlerin ve ihmallerin sorgulanmaması gerçeği konuşulmamaktadır.

Oysa bu mağduriyetleri engellemek, imzaladığımız uluslararası  CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi ile anayasanın 10.maddesine göre ;ayrıca 6284 nolu    yasayla devletin görevidir

CEDAW( Birleşmiş milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi )1985 den beri Türkiye’de yürürlükte ve 18 yaş altı evlilik kabul edilmez demektedir. Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi Türkiye 1995 de uygulamaya koymuştur.18 yaş altı bireyler çocuktur. Her çocuğun  eğitim hakkını temel hak sayar .18 yaşından önce evlendirmenin temel hakkından mahrum edilmesi olarak görür. Çocuk yaşta evlendirme insan hakkı ihlali bir suç olarak kabul edilir ve devletler bu suçun engellenmesi için gerekli yasal önlemleri alır denmektedir.

2011 yılında mecliste tüm partilerin oy birliği ile kabul edilen

İstanbul Sözleşmesinde ;

“ *  “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana  gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel,    cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;

*Taraflar bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddet eylemleriyle mücadele edilmesine yönelik ilgili tüm tedbirleri içeren Devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle koordineli politikaların benimsenip uygulanmasını mümkün kılacak, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacak ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasını temin edeceklerdir, demektedir. Bu sözleşme ve yasalar maalesef yeterince uygulanmamaktadır.” der.

Tüm bu veriler ışığında çocuk cinsel istismarının çözümü ile ilgili planınız/öneriniz nedir? Kadın haklarının geliştirilmesi ve şiddetin önlenmesi ile ilgili planınız/öneriniz nedir? Uluslar arası CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma pratiği ile ilgili  değerlendirmeniz nedir? Görüşleriniz doğrultusunda parti içinde, yerel veya merkezi düzeyde ve meclis düzeyinde  gerçekleştirdiğiniz ya da planladığınız çalışmalar varsa nelerdir?

 

                                                                          Günebakan Kadın Derneği

                                                                                      Başkan

                                                                               Zübeyde AKPINAR

 

İletişim: gunebakankd@hotmail.com

Telefon:539 4818246

Adres: Dumlupınar Mah. Adnan Menderes cad.

Palamut apt. No:1/4

Yenişehir/Mersin

Yazar: admin