CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ “Cinsel istismar; kapsamlı bir önleme sistemi ve hak temelli medya yaklaşımı ile önlenebilir”

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsel istismarı konu alan haberler, kampanyalar, yorumlar için hep söylediğimiz bir söz var: “İyi niyet, yeterince iyi değil.” Şiddete karşı ses çıkarmak ile şiddetin önlenmesine yönelik sorumluluk almak arasındaki fark büyük. İstismar sonrası hızla parlayan ve kısa bir süre sonra sönen toplumsal tepki; iyi niyetli olsa da yeterince iyi değil. Aksine yanlış, sorunlu ve en önemlisi geçici. Oysa istismar kalıcı bir sorun; düzenli olarak konuşmayı, talep etmeyi ve çocuk haklarını merkeze alarak düşünmeyi gerektiren bir sorun. Cinsel istismar; kapsamlı bir önleme sistemi ve hak temelli medya yaklaşımı ile önlenebilir, tek başına çocukları bilgilendirerek ve failleri cezalandırarak değil. Değişime kendinizden başlayın, neler mi yapabilirsiniz?

☑️☑️ “Alçakça, korkunç, iğrenç” gibi ifadeleri kullanmayı bırakın. Failin cezalandırılmasından bahsettiğiniz her yorumda; en az 2 kez mağdur olanın desteklenmesinden ve haklarından da bahsedin. Gizlilik ve mahremiyet hakkı gibi.. Hayatta kalanların nelerle mücadele ettiklerini ve bu yüzden hangi haklardan mahrum kaldıklarını iyi öğrenin. Mağdur suçlayıcılık, damgalama, zorla evlendirme, genelleme ve utandırılmayla mücadele ettiklerini; bu yüzden destek isteme, adli takibe gitme ve adalet arama, eğitimini sürdürme gibi haklarını kullanamadıklarını görmeye çalışın.

☑️☑️ “Sapık, canavar, pedofil, cani” gibi kelimeler kullanarak faili uçlaştırmayın. Bu ifadeleri kullanmak öfkenizi yatıştırıyor olabilir fakat cinsel istismarla ilgili yanlış inanışları besler ve istismarın artmasına sebep olur. Unutmayın cinsel istismarın faili her yaştan, her sosyo-ekonomik düzeyden, her politik görüşten, her cinsiyetten, her ülkeden olabilir. Failin meslek grubunu, doğduğu ülkeyi, mültecilik durumunu, yaşadığı mahalleyi kullanarak etiketleme ve genellemeler yaratmayın.

☑️☑️ Çaresizlik yaratan yorumlar yapmayın. Cinsel istismar önlenebilir. Sosyal medya paylaşımları ile sınırlı kalmayın; bulunduğunuz ilçenin kent konsey toplantılarına katılın ve cinsel istismarı önleyici etkinlikler talep edin. Bu alanda çalışan kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle görüşün, fikir isteyin, mahallenizde girişim başlatmaya ön ayak olun. Cinsel istismar sonrası başvuru ve destek birimi talep edin. Cinsel şiddet kriz merkezi, nitelikli avukat ve ücretsiz psikolojik destek talep edin. İlçe belediyesi, il belediyesi, oy verdiğiniz parti, mahalle muhtarı, basın, stk.lar.. Bu talebi hiç vazgeçmeden düzenli ve sakin biçimde yineleyin. İmzalarınızla gidin.

☑️☑️ Çocukların bulunduğu görseller içeren, tetikleyici ve travma yaratabilecek detaylar içeren haberleri paylaşmayın. Çocukları yetişkin algısına hizmet edecek şekilde ya da haber daha çok okunsun diye nesneleştirmeyin. Her koşulda kendinize sorduğunuz soru “Bu yorumum benim kişisel ihtiyacıma mı yoksa çocukların üstün yararına mı hizmet ediyor?” olsun. 🌱
#DeğişimBenimleBaşlar
#ÖyleDeğilBöyle

https://www.facebook.com/cinselsiddetlemucadele/photos/pcb.2389418417996408/2389409054664011/?type=3&theater

 

 

 

 

Yazar: kibele